Posttraumatische dystrofie (Complex Regionaal Pijn Syndroom)

Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS type I) is een ziekte waarvan men nog niet precies weet waardoor deze ontstaat. Het is een aandoening die bij veel ,mensen verschillend verloopt. Het gros van de mensen hebben wel types kenmerken:


* De ernst of de soort van de pijn past niet bij de ‘normale’ pijn die bij het letsel of bij de operatie hoort.
* Abnormale pijn bij aanraken van het aangetaste lichaamsdeel.
* Abnormale kleur, meestal een roodblauwe verkleuring.
* Abnormale temperatuur, meestal een warmere, soms een koudere aangedane ledemaat.
* Tekenen van zwelling (oedeem), zweten, overdreven haargroei en nagelgroei.
* Toename van pijn tijdens of na beweging. Langzamerhand wordt het aangetaste lichaamsdeel stijver en er kan een ‘doof gevoel’ ontstaan. Uiteindelijk kan dit leiden tot een functieverlies van het aangedane lichaamsdeel.Door de aandoening beschadigd er weefsel (dystrofie genoemd). Dat weefsel wil je binnen de therapie weer laten herstellen. Dit kan heel moeizaam gaan omdat het weefsel pas hersteld als alle lichaamspijlers de goed einat op staan. Hier licht de uitdaging voor jou en ons. Hoe kan jij je veilig voelen om te gaan herstellen samen met de symptomen

Hoe vaak komt het nu eigelijk voor:
CRPS komt vaak voor in Nederland: per jaar krijgen ongeveer 26 van de 100.000 mensen CRPS, dat komt neer op ongeveer 4300 nieuwe patiënten per jaar. CRPS komt het meest voor bij vrouwen in de leeftijd van 60-70 jaar en de armen zijn vaker aangedaan dan de benen.