Covid-19

Het coronavirus, een virus dat de gemoederen al geruime tijd bezighoudt in binnen- en buitenland. De klachten die mensen ervaren kunnen erg divers zijn en kunnen lang nadat een besmetting voorbij is nog aanhouden.

De beste fysiotherapeutische behandeling bestaat (nog) niet. Fysiotherapie NP biedt daarentegen een persoonlijk en individueel behandelproces, dat gericht is op manueel- en oefentherapie, om de klachten zo snel mogelijk te reduceren. Tegelijkertijd houden wij de wetenschappelijke literatuur in de gaten om volgens de laatste kennis de beste behandeling te bieden.