EMDR (vanaf 1 mei 2023)

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing hetgeen letterlijk vertaald betekent: Door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. De behandeltechniek wordt toe gepast bij mensen die vast lopen in traumaheling of mensen die energielekken hebben die ten grondslag liggen aan onverwerkte of verkeerd verwerkte emoties. Dit heet ook wel vastgelopen in de verwerking van traumatische ervaringen. 

 

De belangrijkste insteek van de therapie is de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. De behandeling kan door geluid, lampjes (oogbewegingen) of tast. Dit is afhankelijk waar iemand overgevoelig voor is. Door het herbeleven van de herinnering en in het hier en nu aanpakken om te kunnen verwerken, ontstaat er meer rust rond het trauma. Hierdoor kan het lichaam gaan helen in plaats van in overleving vast te blijven zitten.