Acceptence Commitment Therapy

Accep­tatie en Com­mit­ment Train­ing (ACT) is een train­ings– en coach­ingsmeth­ode die in de jaren ’90 is ontwikkeld door de psy­cholo­gen Steven Hayes, Kelly Wil­son en Kirk Strosahl. Doel van de meth­ode is mensen een men­taal flex­i­biliteit aan te leren waardoor het makke­lijker wordt om met veran­derin­gen om te gaan.

 

Je gezond en gelukkig voelen zijn word mede bewerkstelligd doordat je om kan gaan met veranderingen. De mensheid heeft een neiging om zich vast te houden aan patronen of overtuigingen. Die kunnen tegen je gaan werken waardoor je stress ervaart, of je soms angstig voelt.

 

Middels ACT keer je psychologische flexibiliteit weer terug te krijgen zodat je regie weer heb over hoe je omgaat met wat je meemaakt in het leven.