Echografie

Binnen fysiotherapie is er de mogelijkheid om bij onderzoek gebruik te maken van een echo. Dit wordt steeds vaker gedaan om een beter beeld te krijgen over de klacht van de persoon. Echografie maakt het namelijk mogelijk om in het lichaam te kijken. Dankzij echografie kunnen wij u een gerichter(e) advies en behandeling geven.

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven. De geluidsgolven worden teruggestuurd en deze geven een duidelijk beeld over de structuur die in het lichaam gevonden word. De geluidsgolven worden uiteindelijk opgepikt door de echokop en deze kan in beeld brengen of er mogelijk een beschadiging in het lichaam zit.

Tevens kan echografie ondersteuning bieden bij het gericht behandeling met dry needling. Hierbij wordt een droge (dry) naald (needle) in de spier gebracht om een reflexmatige aanspanning te geven, om zo de spier te laten herstellen.